Приключи първи кръг на състезанието 2022г.

На 28 февруари приключи първият етап от състезанието за 2022 година


Приключи училищният кръг на състезанието. В него взеха участие 659 ученика от 63 професионални гимназии в цялата страна. 

Поздравления за всички преподаватели и ученици, вложили усилия и ентусиазъм за успешното протичане на етапа. 

Предстоят състезанията по региони. Те ще се проведат по следния график:

I регионална група (за училищата в области Благоевград, Перник, Кюстендил и София-град):

Дата на провеждане: 18-19.03.2022 

Домакин: Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“, гр. Петрич

 

II регионална група (за училищата в области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково):

Дата на провеждане: 16-17.03.2022 

Домакин: Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик

 

III регионална група (за училищата в области Бургас, Габрово, Сливен, Стара Загора и Ямбол):

Дата на провеждане: 25-26.03.2022 

Домакин: Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово

 

IV регионална група (за училищата в области Видин, Враца, Лом, Монтана и София-област):

Дата на провеждане: 17-18.03.2022 

Домакин: Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Сливница

 

V регионална група (за училищата в области Велико Търново, Ловеч и Плевен):

Дата на провеждане: 25-26.03.2022 

Домакин: Професионална гимназия по механоелектротехника „Акад. Ангел Балевски“, гр. Троян

 

VI регионална група (за училищата в области Варна, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Добрич и Шумен):

Дата на провеждане: 25-26.03.2022 

Домакин: Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, гр. Добрич

 

Пожелаваме успех на всички отбори-участници.