Отлагане на регионалния кръг на състезанието

З А П О В Е Д № РД09-749/ 19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката


Във връзка със Заповед № РД09-749/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката планираните за провеждане до 31.03.2021 регионални етапи на състезанието "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС", част от състезанието "Young car mechanic" се отлагат. Предстои да бъдат определени нови дати за провеждане. Заповедта можете да намерите на адрес: https://www.mon.bg/upload/25674/zap749_NKr-olimpiadi_190321.pdf