В публикувания Регламент на националното състезание за учебната 2022/23г са определени градовете - домакини и датите на провеждане на регионалния кръг на състезанието .


РЕГЛАМЕНТ

НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)”
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

2. Втори кръг – Регионален. Срок за провеждане на регионалните кръгове в периода от 6-19 март 2023 г., но не по-късно от 31 март 2023 г., съгласно заповед на министъра на образованието и науката……..

Разпределение на училищата по регионални групи:

•   I регионална група: за училищата в области Благоевград, Перник, Кюстендил и София-град. Домакин на регионалния кръг: Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, гр. София – ' 0879220198, e-mail: pgt_makgahan@abv.bg;

•   II регионална група: за училищата в области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Домакин на регионалния кръг: Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“, гр. Пловдив – ' 089 541 2543, e-mail: pgtst.plovdiv@gmail.com;

•   III регионална група: за училищата в области Бургас, Габрово, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Домакин на регионалния кръг: Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък – ' (0431) 6-23-46, 0889 10 10 91, e-mail: info@pg-ttm.com;

•   IV регионална група: за училищата в области Видин, Враца, Монтана и София-област.Домакин на регионалния кръг: Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“, гр. Ботевград – 072366529, 0877337727, 072366529, email: tpg_stamenpanchev@abv.bg;

•   V регионална група: за училищата в области Велико Търново, Ловеч и Плевен. Домакин на регионалния кръг: Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр. Свищов – ' 0879 606 780; 0878 690 183, e-mail: lps_svishtov@abv.bg;

•   VI регионална група: за училищата в области Варна, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Добрич и Шумен. Домакин на регионалния кръг: Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра – ' (086) 82 41 44, 087 960 9931, 089 441 9572, e-mail: pgmt.ss@pgmt-komarov.eu.